Tomorrow, With You

Tomorrow, With You

เรื่องย่อ : ยู โซจุน (ลี จีฮุน) ศึกษาและทำการค้นพบว่าตนเองสามารถเดินทางผ่านเวลาได้แล้วก็เขาก็ได้ทราบโชคชะตาของตนในอนาคต ซีรีย์เกาหลีออนไลน์ เขาก็เลยเดินทางย้อนไปในสมัยก่อน ซึ่งได้เจอกับซง มาริน (คุ้นชิน ไม่นอา) รวมทั้งสมรสกับคุณเพื่อจะเปลี่ยนชะตากรรมของเขา